Kontakt

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på vård- och omsorgsförvaltningen kontakta:

Bemanningsenheten
Carl Krooks gata 5-7
252 25 Helsingborg
Telefon: 042-10 66 95
www.helsingborg.se
E-post: bemanningsenhetenreception@helsingborg.se


Vill du veta mer om hur man utbildar sig inom vård och omsorgsyrken kontakta:
VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE

Victum Gymnasium
Järnvägsgatan 13
252 24 Helsingborg
Tel:042-37 07 11
www.victumgymnasium.se
E-post:
annsophi.hamark@victumgymnasium.se
hans.dahlin@victumgymnasium.se


Tycho Braheskolan
Studievägen4
25247Helsingborg
Tel:042-105738
www.helsingborg.se/tychobraheskolan
E-post: info.tychobraheskolan@helsingborg.se